بیمارستان میلاد
دکتر محسن شریفی

دکتر محسن شریفی

#متخصص-گوارش-اصفهان

کد نظام پزشکی:53150

متخصص بیماری های داخلی ، فوق تخصص گوارش