بیمارستان میلاد
دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

#متخصص-مغز و اعصاب-اصفهان

کد نظام پزشکی:28777

متخصص مغز و اعصاب ، فلوشیپ سرع و الکتروآنسفالو