بیمارستان میلاد
دکتر علی اکبر طاهریان

دکتر علی اکبر طاهریان

مدیر علمی گروه ناباروری , متخصص جراح و متخصص زنان و نازایی - فلوشیپ هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی

کد نظام پزشکی:4554842

جراح و متخصص زنان و نازایی ، فلوشیپ هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی