بیمارستان میلاد

پذیرش و نمونه گیری

  • نوشته شده توسط :
  • منتشر شده در :2022-08-09 09:43

بررسی آزمایش های سلامت بدن یکی از بهترین راه‌ها برای پیگیری وضعیت کلی بدن است. به طور معمول توصیه می‌شود حداقل سالی یک بار، آزمایش سلامت بدن را انجام دهید تا از وضعیت جسمانی و شرایط آن آگاهی یابید.

در واحد پذیرش و نمونه گیری بیمارستان میلاد، توسط پرسنل مجرب خود، نمونه گیری آزمایش های سلامت در محیطی آرام و بدون استرس و با در نظر داشتن شرایط ارباب رجوعان محترم انجام می شود.