بیمارستان میلاد

رسالت و چشم انداز

  • نوشته شده توسط :
  • منتشر شده در :2022-06-16 09:11
 رسالت:
بیمارستان فوق تخصصی میلاد اصفهان در نظر دارد تا در راستای اجرای مفاد اسناد بالادستی، سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اهداف استراتژیک بیمارستان، با تکیه بر سرمایه های ارزشمند انسانی متعهد و مجرب در کلیه سطوح و بهره گیری از تجهیزات پزشکی مدرن، خدمات خود را به مردم شریف ایران و مراجعین سایر کشورها ارائه نماید. مدیران و کارکنان این بیمارستان با تعهد به اخلاق حرفه ای و بهبود مستمر کیفیت و رعایت اصول ایمنی بیمار جهت افزایش رضایتمندی ذینفعان همت می گمارند.

 

چشم انداز:
ما بر آنیم یکی از برترین بیمارستان های خصوصی در سطح کشور و منطقه شناخته شویم و بیمارستان برتر در انتخاب بیماران، پزشکان و کارکنان در استان اصفهان باشیم.

 

اهداف کلان:
G1: ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان
G2: بهبود مستمر کیفیت کلیه خدمات
G3: ارتقاء رضایتمندی بیماران، کارکنان و همراهان
G4: ارتقاء مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
G5: بهینه سازی و گسترش فضای فیزیکی بر اساس استانداردها
G6: بهبود مدیریت منابع و مصارف
G7: پیاده سازی برنامه های ملی سلامت
 
ارزش های بیمارستان :           
تعهد به ارتقای کیفیت                     ایمنی بیمار
بیمار محوری                                  رعایت اخلاق حرفه ای
رضایتمندی بیماران و مراجعین           جلب اعتماد گروههای ذینفع و حفظ کرامت انسانی
تأکید بر خرد جمعی                         دانش محوری
حفظ  محیط زیست                          پاسخگویی و صداقت در کار
مشارکت و کارتیمی                          مسئولیت پذیری