بیمارستان میلاد

ماموگرافی

  • نوشته شده توسط :
  • منتشر شده در :2022-04-09 14:11
  • این واحد مجهز به دستگاه دیجیتال ماموگرافی زیمنس است که جهت بررسی  بسیاردقیق بیماری های پستان، با امکان بزرگنمایی و مارکرگذاری مورد استفاده قرار می گیرد.