بیمارستان میلاد

اقدامات مداخله ای تصویر برداری

  • نوشته شده توسط :
  • منتشر شده در :2022-04-09 09:30
  • در این واحد اقدامات مداخله ای تحت گاید سونوگرافی و سی تی اسکن مانند: بیوپسی، FNA، درناژ، نفروستومی، بلوک عصبی، ابلیشن تومورها زیر نظر برجسته ترین رادیولوژیست، قابل انجام می باشد.