بیمارستان میلاد

سونوگرافی

  • نوشته شده توسط :
  • منتشر شده در :2022-04-09 09:29
  • این واحد با وجود پزشکان مجرب و دستگاه سونوگرافی پیشرفته GE ، امکان انجام سونوگرافی های معمولی و اختصاصی از تمامی اعضای بدن را فراهم می کند.