بیمارستان میلاد

یورودینامیک

  • نوشته شده توسط :
  • منتشر شده در :2022-04-06 09:05

یورودینامیک یا نوار عصب مثانه، یکی از مهم ترین و کاربردی ترین تست های تشخیصی جهت بررسی عملکرد مثانه و مجاری ادرار و نیز اعصاب مثانه و عضلات کف لگن می باشد؛ که شامل:

فلومتری ساده، تست یورودینامیک استاندارد و بررسی فشارمجرا می باشد.

 

در فلومتری ساده فعالیت عضلات کف لگن در حین ادرار نمودن بررسی می شود.

در تست یورودینامیک استاندارد از طریق سوند باریکی که در مثانه تعبیه می شود و لوله  باریکی که در مقعد قرار می گیرد، پس از پر شدن مثانه از سرم استریل، مثانه به تدریج تخیله شده و همانند فلومتری، در صورت که انسداد در مسیر خروجی مثانه وجود دارد تشخیص داده می شود.