بیمارستان میلاد

رادیولوژی

  • نوشته شده توسط : بیمارستان میلاد اصفهان
  • منتشر شده در :2022-02-12 11:43

واحد رادیوگرافی بیمارستان تخصصی میلاد مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال با دقت بالا جهت گرافی های ساده و اختصاصی می باشد .

تصاویر به صورت کلیشه و سی دی، خدمت مراجعین محترم تحویل می گردد.