بیمارستان میلاد

CT ANGIO

  • نوشته شده توسط : بیمارستان میلاد اصفهان
  • منتشر شده در :2022-02-12 11:41
  • انواع خدمات سی تی آنژیوگرافی که با دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس زیمنس و 128 اسلایس GE در این مرکز انجام می شود؛ شامل موارد زیر است:

·         سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر قلب و اندازه گیری مقادیر کمی مانند EF

·         سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک و شکمی

·         سی تی آنژیوگرافی اندام های فوقانی و تحتانی

·         سی تی آنژیوگرافی عروق پولمونری

·         سی تی آنژیوگرافی عروق کلیه

·         سی تی آنژیو گرافی از عروق گردن

·         سی تی آنژیوگرافی از عروق مغزی

·         سی تی داینامیک کبد و پانکراس

·         سی تی آندوسکوپی و کلونوسکوپی

·         سی تی اسکنوگرام

·         سی تی آنتی ورژن اندام تحتانی