بیمارستان میلاد

CT SCAN

  • واحد سی تی اسکن مجهز به  دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس زیمنس و 128 اسلایس GE می باشد که علاوه بر انجام سی تی اسکن های روتین، قابلیت بازسازی تصاویر گرفته شده در مقاطع آناتومیک و پردازش اطلاعات بصورت تصاویر سه بعدی دارد. این خدمات شامل موارد زیر است:

·         سی تی اسکن از تمامی مفاصل و اندام های بدن با بازسازی سه بعدی

·         بررسی دقیق سنگ های ادراری

·         سی تی انتروگرافی

·         سی تی یوروگرافی

·         بیوپسی کلیه و ریه تحت گاید سی تی اسکن

·         سی تی سینوس های صورت با بازسازی سه بعدی

·         سی تی ستون فقرات با بازسازی

·         سی تی ریه، شکم و لگن با و بدون کنتراست

·         HRCT Temporal and lung

·         سی تی استخوان های لگن، مفاصل ساکروایلیاک، ران و HIP

·         سی تی اسکن دنده ها و  Chest wall با بازسازی سه بعدی

·         سی تی نازوفارینکس

·         Planning یا شبیه سازی جهت درمان رادیوتراپی