بیمارستان میلاد

زخم و استومی

  • نوشته شده توسط : بیمارستان میلاد اصفهان
  • منتشر شده در :2022-02-12 11:24

این درمانگاه با حضور برجسته ترین کارشناسان زخم، روزانه بجز یک شنبه و چهارشنبه پذیرای مراجعین محترم می باشد و  در زمینه های زیر خدمات تخصصی ارائه می‌ نماید: 

درمان زخم های پای دیابتی با هدف حفظ حداکثری پا

درمان انواع و درجه های زخم های فشاری (زخم بستر)

زخم های ناشی از جراحی های بزرگ (Dehiscence Wounds )

درمان با پانسمان مدرن

درمان با پانسمان های بیولوژیکی و سلول های بنیادی

انواع روش های آفلودینگ جهت برداشتن فشار از موضع

درمان زخم با روش فشار منفی یا وکیوم تراپی

درمان های دبریدمان و جراحی با کمک اساتید جراحی

انجام عمل های سرپایی در اتاق عمل کلینیک زخم

درمانهای پیشرفته ترمیمی شامل انواع فلپ ها و گرافت های پوستی

انواع دبریدمان های جراحی، اتولیتیک، بیولوژیک، مکانیکال و آنزیماتیک

دبریدمان به روش ماگوت تراپی

درمان سوختگی ها با جدیدترین متد روز علمی دنیا با حداقل درد و اسکار

مدیریت و محافظت از انواع استومی ها و زخم های اطراف آن

درمان اسکار ناشی از جراحی

پیشگیری، آموزش ومراقبت از انواع استومی ( کلستومی ، ایلئوستومی ، یوروستومی )