بیمارستان میلاد

بازتوانی قلب

بازتوانی قلب، شامل برنامه مراقبت پزشکی (ورزشی-آموزشی) پس ازحمله قلبی، سایر بیماری های قلبی و یا عمل جراحی قلبی می باشد که به شما کمک می‌کند با نگرش سبک زندگی سالم و انجام موارد ارتقاء سلامتی نظیر ورزش درمانی،حمایت روانی و آموزش اصلاح رژیم غذایی، ترک سیگار و اصلاح وزن به سمت بهبود شرایط و افزایش کیفیت زندگی و کاهش خطرات بیماریهای قلبی گام بردارید.انجمن قلب آمریکا و کالج قلب آمریکا نیز توصیه به انجام توانبخشی قلبی دارد.

برنامه هایی که برای مراجعین در این واحد ارائه و اجرا می شوند شامل: ویزیت توسط پزشک بازتوانی قلب و بررسی جامع ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی مانند پرفشاری خون (HTN)، چربی خون بالا (HLP)، دیابت شیرین (DM) و در صورت نیاز به مشاوره و ویزیت ارجاع به کلینیک های تخصصی قلب و داخلی می باشد. سایر برنامه ها شامل: ترک سیگار و دیگر مواد مضر، کنترل تعارضات و بیماریهای روانی که بر قلب و عروق و روند بیماری قلبی اثرات سوء دارند مثل استرس اضطراب و افسردگی و... و جلسات Relaxation  ، برنامه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و کنترل وزن و ارائه دستورات تغذیه سالم،  برنامه فیزیوتراپی و مشاوره فعالیت های فیزیکی مناسب، مراقبتهای پرستاری، برنامه های ورزشی طبی استاندارد با دستگاه های مجهز و مدرن با مانیتورینگ قلبی بر اساس نتایج اکوکاردیوگرافی و تست ورزش و سایر اقدامات درمانی انجام گرفته مثل PTCA –CABG و نوع بیماریهای قلبی هر شخص می باشد.

این درمانگاه با حضور جناب آقای دکتر هادوی، عصر روزهای یک شنبه و چهار شنبه پذیرای مراجعین محترم می باشد و  در زمینه های زیر خدمات تخصصی ارائه می‌ نماید: 

بيماراني كه جراحي پيوند عروق كرونر(CABG) برای آنها انجام شده است

بيماران پس از اعمال جراحي پيوند قلب

بيماران پس از اعمال جراحي دريچه های قلب

بيماران پس از آنژيوپلاستی (بالون و استنت گذاری)

بيماران پس از سكته هاي قلبي (POST MI)

بيماران نارسائي قلب