بیمارستان میلاد

رسالت و چشم انداز

  • نوشته شده توسط : بیمارستان میلاد اصفهان
  • منتشر شده در :2022-02-07 15:31

رسالت:

بیمارستان خصوصی فوق تخصصی میلاد اصفهان در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید تا با تکیه بر سرمایه های ارزشمند منابع انسانی متعهد و مجرب در کلیه سطوح و برترین تجهیزات پزشکی مدرن به مردم شریف ایران بر مبنای استانداردهای بهداشتی و درمانی نقش موثر و سازنده ایفاء نماید. مدیران و کارکنان این بیمارستان با تعهد به اخلاق حرفه ای و بهبود مستمر کیفیت جهت افزایش رضایتمندی و رعایت اصول ایمنی بیمار همت می گمارند. 

چشم انداز:

ما برآنیم تا با استفاده از مدرن ترین تجهیزات پزشکی، دانش تخصصی پزشکان مجرب و ماهر و مشارکت نیروی انسانی متخصص به عنوان یکی از برترین بیمارستان های فوق تخصصی در سطح کشور در زمینه ارائه خدمات نوین تشخیصی، درمانی، مراقبتی و بازتوانی همراه با ارائه خدمات ایمن و اثربخش، ضمن رعایت حقوق گیرندگان خدمت شناخته شویم و انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان در استان اصفهان باشیم.