بیمارستان میلاد

بلوک زایمان (زایشگاه)

زایشگاه بیمارستان فوق تخصصی میلاد در شهریور ماه 1395 فعالیت خود را با پزشکان زنان و زایمان مطرح و بنام استان اصفهان آغاز کرد. این مرکز به عنوان اولین مرکز LDR کامل درشهر اصفهان معرفی گردید. در این بخش مادران گرامی در اتاق اختصاصی خود مراحل قبل از زایمان، لیبر و زایمان و پس از زایمان را در کنار نوزاد و همسرش طی خواهد کرد. دواتاق LDR موجود درلیبر دارای وان، جهت زایمان در آب می باشد که طبق شرایط خاص (مطابق با دستورالعمل و دستور پزشک) امکان استفاده ازآن وجود دارد.هراتاق LDR مجهز به مانیتورینگ علائم حیاتی، دارو و تجهیزات مربوط به مادر و نوزاد می باشد.

زایمان بدون درد (زایمان اپیدورال،اسپاینال - گاز انتونوکس - بی دردی دارویی) ازطریق روشهای مختلف با توجه به درخواست بیمار و دستور پزشک انجام خواهد شد.

حدود 90% زایمان های انجام شده در بیمارستان میلاد در کنار ماما همراه (طرف قرارداد با دو شرکت ماما همراه رویش و سایدا) انجام می شود که در طی فرآیند زایمان ماما همراه، مواردی از قبیل: ماساژ، ورزش، روماتراپی و همچنین آموزش به همسران را برعهده دارند.

کلاس های آمادگی برای زایمان دوروز در هفته (دوشنبه ها و پنج شنبه ها) برگزار خواهد شد که در طی این دوره همسران نیز آموزش داده می شوند و کارت همراه آنها جهت حضور در لیبر حین زایمان صادر می گردد و تورهای بازدید زایشگاه توسط این دومرکز پس از ثبت نام به صورت

ماهیانه (یک روز در ماه) به صورت گروهی تشکیل خواهد شد.

امکانات فیزیکی دیگر این بخش شامل: ادمیت جهت پذیرش کلیه مادران سرپایی، سزارین، زایمان طبیعی، سرکلاژ، اتاق معاینه و همچنین فضایی جهت مادران باردار پرخطر و اورژانس جهت تحت نظر بودن به نام بخش پرخطر طراحی گردیده است.

این بخش در سال 1397 به عنوان مرکز دوستدار کودک شناخته و دارای لوح دوستدار کودک شد و درسال 1398 نیز با دریافت بالاترین امتیاز در درجه اعتبار بخشی بیمارستان، به عنوان بخش نمونه بیمارستان معرفی گردید.

 

پزشکان این بخش: