بخش های بیمارستان

  • با خدمات ما بیشتر آشنا شوید ...

انکولوژی

 کلینیک آنکولوژی بیمارستان میلاد با بهره گیری از پزشکان...

انکولوژی

 کلینیک آنکولوژی بیمارستان میلاد با بهره گیری از پزشکان...

اطلاعات بیشتر

گوش و حلق و بینی

در کلینیک  حلق و بینی بیمارستان میلاد اصفهان با بهره&zw...

گوش و حلق و بینی

در کلینیک  حلق و بینی بیمارستان میلاد اصفهان با بهره&zw...

اطلاعات بیشتر

بخش اورولوژی

اورولوژی عبارت از بررسی و درمان بیماری‌ها و اختلالات سی...

بخش اورولوژی

اورولوژی عبارت از بررسی و درمان بیماری‌ها و اختلالات سی...

اطلاعات بیشتر

زنان و زایمان

در بخش زنان و زایمان بیمارستان میلاد اصفهان ، با هدف مر...

زنان و زایمان

در بخش زنان و زایمان بیمارستان میلاد اصفهان ، با هدف مر...

اطلاعات بیشتر

ارتوپدی

 کلینیک ارتوپدی بیمارستان میلاد اصفهان در ممتاز بو...

ارتوپدی

 کلینیک ارتوپدی بیمارستان میلاد اصفهان در ممتاز بو...

اطلاعات بیشتر

جراحی پلاستیک

 کلینیک جراحی پلاستیک و زیبایی بیمارستان میلاد اصفهانبا...

جراحی پلاستیک

 کلینیک جراحی پلاستیک و زیبایی بیمارستان میلاد اصفهانبا...

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه و پاتولوژی

تست‌های آزمایشگاهی ابزار ارزشمندی برای تشخیص بیماری، کن...

آزمایشگاه و پاتولوژی

تست‌های آزمایشگاهی ابزار ارزشمندی برای تشخیص بیماری، کن...

اطلاعات بیشتر

جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی بیمارستان میلاد اصفهان از کادر پزشکان متخ...

جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی بیمارستان میلاد اصفهان از کادر پزشکان متخ...

اطلاعات بیشتر

مغز و اعصاب

بخش تخصصی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد اصفهان با حضور متخصصین...

مغز و اعصاب

بخش تخصصی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد اصفهان با حضور متخصصین...

اطلاعات بیشتر

زنان و نازایی

بخش نازایی بیمارستان میلاد اصفهان فعالیت خود را به مدد گروه...

زنان و نازایی

بخش نازایی بیمارستان میلاد اصفهان فعالیت خود را به مدد گروه...

اطلاعات بیشتر

چشم پزشکی

کلینیک چشم پزشکی بیمارستان میلاد اصفهان یکی از فعال‌تری...

چشم پزشکی

کلینیک چشم پزشکی بیمارستان میلاد اصفهان یکی از فعال‌تری...

اطلاعات بیشتر

عفونی

در کلینیک عفونی بیمارستان میلاد اصفهان پزشکان متخصص در...

عفونی

در کلینیک عفونی بیمارستان میلاد اصفهان پزشکان متخصص در...

اطلاعات بیشتر

گوارش

پزشکان بخش گوارش و کبد بیمارستان میلاد اصفهان با بهره گیری ا...

گوارش

پزشکان بخش گوارش و کبد بیمارستان میلاد اصفهان با بهره گیری ا...

اطلاعات بیشتر

کودکان و نوزادان

بخش کودکان و نوزادان بیمارستان میلاد اصفهان با گروهی از متخص...

کودکان و نوزادان

بخش کودکان و نوزادان بیمارستان میلاد اصفهان با گروهی از متخص...

اطلاعات بیشتر

قلب و عروق

در بخش قلب و عروق بیمارستان میلاد اصفهان با برخورداری از امک...

قلب و عروق

در بخش قلب و عروق بیمارستان میلاد اصفهان با برخورداری از امک...

اطلاعات بیشتر

تصویربرداری

تصویربرداری پزشکی یک ابزار کارآمد جهت تشخیص بیماری و یافتن ر...

تصویربرداری

تصویربرداری پزشکی یک ابزار کارآمد جهت تشخیص بیماری و یافتن ر...

اطلاعات بیشتر

داخلی

در بخش بیماری‌های داخلی بیمارستان میلاد اصفهان، وجود تج...

داخلی

در بخش بیماری‌های داخلی بیمارستان میلاد اصفهان، وجود تج...

اطلاعات بیشتر

آسیب شناسی

آسیب شناسی

اطلاعات بیشتر

روان پزشکی

در کلینیک روانپزشکی میلاد اصفهان بررسی، ارزیابی و درمان اختل...

روان پزشکی

در کلینیک روانپزشکی میلاد اصفهان بررسی، ارزیابی و درمان اختل...

اطلاعات بیشتر

نفرولوژی

کلینیک نفرولوژی و فشار خون بیمارستان میلاد اصفهان هر ساله به...

نفرولوژی

کلینیک نفرولوژی و فشار خون بیمارستان میلاد اصفهان هر ساله به...

اطلاعات بیشتر

داروخانه

داروخانه

اطلاعات بیشتر