بیمارستان فوق تخصصی میلاد اصفهان

Mission

بیمارستان خصوصی میلاد اصفهان در نظر دارد تا در راستای اجرای مفاد اسناد بالادستی، سیاست های وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و اهداف استراتژیک بیمارستان، با تکیه بر سرمایه های ارزشمند انسانی متعهد و مجرب در کلیه سطوح و بهره گیری از تجهیزات پزشکی مدرن، خدمات خود را به مردم شریف ایران و مراجعین سایر کشورها ارائه نماید. مدیران و کارکنان این بیمارستان با تعهد به اخلاق حرفه ای و بهبود مستمر کیفیت و رعایت اصول ایمنی بیمار جهت افزایش رضایتمندی ذینفعان همت می گمارند

VISION

ما بر آنیم یکی از برترین بیمارستان های خصوصی در سطح کشور و منطقه شناخته شویم و بیمارستان برتر در انتخاب بیماران، پزشکان و کارکنان در استان اصفهان باشیم.

(Main Goals)

۱٫ بهبود مستمر کیفیت کلیه خدمات

۲٫ ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان

۳٫ ارتقاء مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

۴٫ ارتقاء رضایتمندی بیماران، کارکنان و همراهان

۵٫ بهینه سازی و گسترش فضای فیزتکی بر اساس استانداردها

۶٫ بهبود مدیریت منابع و مصارف

۷٫ارتقاء سیاست های جمعیتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

0 بخش های بستری
0 پاراکلینیک های فعال
0 کلینیک های سرپایی

هیئت مدیره

مسئول فنی بیمارستان

فوق تخصص داخلی

مدیر عامل بیمارستان

متخصص جراحی عمومی

مدیر داخلی بیمارستان

مدیریت داخلی

چارت سازمانی بیمارستان

چارت درون سازمانی بیمارستام میلاد که شامل واحد های …. میباشد.