تخت های بخش شامل دو قسمت مجزای مردان و زنان جهت بستری بیماران اعصاب و روان استفاده میگردد.سایر اتاق ها و فضاهای جنبی مهم (اتاق شوک درمانی ،اتاق ویزیت روانپزشک،اتاق روانشناس و اتاق کاردرمانی) .ارائه خدمات ECT در اتاق مجزا و مجهز به مانیتورینگ و ماشین بیهوشی صورت میگیرد .بیماری های شایع بستری در بخش در سال گذاشته  : به ترتیب افسردگی، اسکیزوفرنی، دوقطبی،اختلالات اضطرابی، اعتیاد،اختلالات شخصیتی بوده است .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

> نمایش اطلاعیه های بیمارستان میلادجستجوی دکترها

جهت اطلاع از شرایط با شماره های 0313333333 و 03133333333 تماس بگیرید.